Wesprzyj nas w rozbudowie szkoły z duszą

Zaprzyjaźnij się ze świętymi.

Zaprzyjaźnij się ze świętymi.

Św. Bonawentura pisał, że wszyscy Święci najpierw proszą Maryję, która ich prośby zanosi przed Majestat Syna! A więc rola Świętych polega na wypraszaniu łask, w czym niedościgniona pozostaje zawsze Matka Boża. Święci nie pragną bardziej niczego, jak podprowadzić nas do Chrystusa. Na pewno nie pragną swojej chwały, ale uwielbienia Boga.


Kościół to jedna wspólnota połączona z trzech wspólnot: Kościół pielgrzymujący (wojujący), Kościół pokutujący w czyśćcu i Kościół tryumfujący w niebie. Między tymi wspólnotami jest wzajemna wymiana darów. Kościół tryumfujący, a więc ci, którzy już oglądają Boga w niebie pragną się za nami wstawiać, podobnie dusze czyśćcowe, które oczekują naszych modlitw.

Jesteśmy więc Kościołem wojującym – tak dawniej określano tę część Kościoła. Skoro walczymy z szatanem, pokusami tego świata i namiętnościami ciała – to potrzebujemy duchowego wsparcia! Takim wsparciem jest wstawiennictwo Świętych.

Modlitwa jest dialogiem, a dialog tworzy więź, relację, przyjaźń. Dlaczego więc nie zdobywać sobie przyjaźni z mieszkańcami nieba? Jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami w Chrystusie, tym bardziej ci, którzy doszli do komunii z Bogiem w niebie są dla nas braćmi i siostrami. Są oni bardziej zanurzeni w Bogu niż my – jeszcze pielgrzymi tej ziemi. Żyjąc w Bogu są bardzo blisko nas. Skoro każdy z nas może się modlić w czyjejś intencji, to dlaczego nie mogę prosić Świętego, by wstawiał się w danej sprawie u Boga, którego widzi twarzą w twarz?

Nawiązana więź ze Świętymi na zawsze pozostanie. Nie zapominajmy o naszych Świętych: o Aniele Stróżu, o patronie z chrztu, bierzmowania i o Świętych, których czcimy…


ks. Dawid Pietras

 

Źródło: pietrasdawid.pl


 


Modlitwy za wstawiennictwem świętych:


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Święty Gabrielu, módl się za nami.
Święty Rafale, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.
Wszystkie święte Duchy niebieskie, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.
Święty Piotrze, módl się za nami.
Święty Pawle, módl się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie, módl się za nami.
Święty Tomaszu, módl się za nami.
Święty Jakubie, módl się za nami.
Święty Filipie, módl się za nami.
Święty Bartłomieju, módl się za nami.
Święty Mateuszu, módl się za nami.
Święty Szymonie, módl się za nami.
Święty Tadeuszu, módl się za nami.
Święty Macieju, módl się za nami.
Święty Barnabo, módl się za nami.
Święty Łukaszu, módl się za nami.
Święty Marku, módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie  się za nami.
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, módl się za nami.
Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
Święty Wincenty, módl się za nami.
Święty Wojciechu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święci Fabianie i Sebastianie, módlcie się za nami.
Święci Janie i Pawle, módlcie się za nami.
Święci Kosmo i Damianie, módlcie się za nami.
Święci Gerwazy i Protazy, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.
Święty Sylwestrze, módl się za nami.
Święty Grzegorzu, módl się za nami.
Święty Ambroży, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Hieronimie, módl się za nami.
Święty Marcinie, módl się za nami.
Święty Mikołaju, módl się za nami.
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Doktorowie, módlcie się za nami.
Święty Antoni, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święty Bernardzie, módl się za nami.
Święty Dominiku, módl się za nami.
Święty Franciszku, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Wszyscy święci Kapłani i Lewici, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Święta Agato, módl się za nami.
Święta Łucjo, módl się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święta Cecylio, módl się za nami.
Święta Katarzyno, módl się za nami.
Święta Anastazjo, módl się za nami.
Święta Jadwigo, módl się za nami.
Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie.
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie.
Od gniewu Twego, wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas Panie.
Od sideł szatańskich, wybaw nas Panie.
Od ducha nieczystości, wybaw nas Panie.
Od piorunów i nawałnic, wybaw nas Panie.
Od plagi trzęsienia ziemi, wybaw nas Panie.
Od zarazy, głodu ognia i wojny, wybaw nas Panie.
Od grożących niebezpieczeństw, wybaw nas Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie.
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas Panie.
Przez Przyjście Twoje, wybaw nas Panie.
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas Panie.
Przez Chrzest i święty Post Twój, wybaw nas Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, wybaw nas Panie.
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, wybaw nas Panie.
Przez święte Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas Panie.
Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas Panie.
Przez Przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, wybaw nas Panie.
W dzień sądu, wybaw nas Panie.
My grzeszni Ciebie prosimy.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.
Abyś karanie od nas oddalić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś panującym i rządom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokój i jedność darować raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i wszystkich niewiernych do światła Ewangelii doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś umysły nasze ku pożądaniu nieba podnieść raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas wysłuchać raczył Synu Boży, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo....
Amen.

 

 


Modlitwy za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,
Błogosławiony Jerzy Męczenniku, módl się za nami,
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami,
Wierny świadku Ewangelii, módl się za nami,
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami,
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami,
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami,
Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami,
Gorliwy w służbie ołtarza, módl się za nami,
Pragnący naśladować świętych, módl się za nami,
Wierny głosowi powołania, módl się za nami,
Apostole godności człowieka, módl się za nami,
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami,
Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami,
Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami,
Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami,
Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami,
Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami,
Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami,
Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami,
Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami,
Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami,
Okrutnie umęczony, módl się za nami,
Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami,
Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami,
Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości t wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka t i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Źródło: http://adonai.pl)