Wesprzyj nas w rozbudowie szkoły z duszą

OSIĄGNIĘCIA

OSIĄGNIĘCIA
Nasze dotychczasowe osiągnięcia: 
Minione dwa lata pracy szkół: uczniowie są laureatami konkursów, olimpiad przedmiotowych, turniejów szachowych; coraz więcej rodziców włącza się w organizowane na terenie szkoły warsztaty, spotkania. Stanowią już realną siłę, wpływającą na tworzenie się pozytywnych wzorów wychowawczych. Szkoły podejmują różnorodne inicjatywy, innowacje pedagogiczne mające na celu promowanie dobrych wzorców, zdrowego trybu życia, profilaktyki i wychowania, rozwój wolontariatu, wsparcie rodzin zagrożonych patologiami.

Maj 2015 - Uroczyste oddanie do użytku nowej części budynku sportowo-saniternej;
Wrzesień 2013 r. - rozpoczęcie rozbudowy części sportowo-sanitarnej;
  
2012 r. - podjęcie decyzji o rozbudowie szkoły, początek prac projektowych;
Czerwiec-sierpień 2011 r oraz lipiec-sierpień 2012 r.
- dostosowanie budynku do potrzeb edukacyjnych;
2011 r.- pozyskanie budynku od Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa i powołanie do istnienia Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach.