Wesprzyj nas w rozbudowie szkoły z duszą

Ciepło dziękujemy za IV Orszak Trzech Króli w Siedlcach.

Ciepło dziękujemy za IV Orszak Trzech Króli w Siedlcach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które wspomogły organizację Orszaku Trzech Króli.

Bóg Zapłać!


Oficjalnym sponsorom

Panu Michałowi Osiejowi i Towarzystwu Biznesowemu Siedleckiemu
Firmie „APIS”
Hurtowni dziecięcej „MADAR”
Przedsiębiorstwu Infomatycznemu „IPS"
Firmie „ZELTECH”
Przedsiębiorstwu budowlanemu „KONSTANTY STRUS”
Firmie „FIL-MAG”

Osobom, które wzięły udział w akcji "Odpal Projekt"
 
P.  Michałowi Osiejowi,
p. Piotrowi Pastorowi
p. Agnieszce Osik,
p. Maciejowi Gnyszce,
p. Magdzie Pec, 
p. Artur Gotowickiemu,
p. Danielowi Połokowi,
p. Sebastianowi Hunderowi,
p. Marcie Głuchowskiej,
p. Apolonii Kajaniec,
p. Marcinowi Adamczykowi,
p. Marcinowi Konopce,
p. Pawełowi Wilskiemu,
p. Mirosławowi Borkowskiemu,
p. Łukaszowi Ozimkiewiczowi,
p. Adrianowi Chróścielowi,
p. Dawidowi Radomskiemu,
p. Grażynie Muskała,
p. Grzegorzowi Krasuskiemu,
p. Sebastianowi Hunderowi,
p. Danucie Gilarskiej,
p. Maryli Kołak,
p. Jacekowi Klimczakowi,
p. Annie Klimowicz

 
Dziękujemy także za indywidualne wpłaty na konto: 

Państwu Annie i Karolowi Jędrychom
Pani Katarzynie Buzek
Pani Alicji Czńskiej


Specjalne podziękowania
 
Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Gurdzie.
V-ce Prezydent Siedlec Annie Sochackiej.
Proboszczom parafii św. Stanisława Adamowi Patejukowi,
oraz parafii Katedralnej ks. Grzegorzowi Suchodlskiemu.
Panu Dariuszowi Dybciakowi oraz pracownikom Urzędu Miasta Siedlce.
Panu prezesowi Grzegorzowi Orzełowskiemu i pracownikom Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach.
Siedleckiej Grupie Literackiej „WITRAŻ”.
Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Siedlcach.
Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu Świętej Rodziny w Siedlcach.
Księdzu Dyrektorowi, nauczycielom, rodzicom, grupie teatralnej z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach.
Firmie „BORTRANS”
Firmie „GAZTECH”
Firmie „CLASSIC MODE”
Firmie „BRYCZKA SIEDLCE M.PROKOPIAK”
„OFICYNIE I RESTAURACJI BANK ITALIAN”
Firmie „KONSTRUKT”
Firmie „BAR AS”
Panu Januszowi Leśniakowi z AKCJI KATOLICKIEJ
Ochotniczej Straży Pożarnej z Pruszynka
Ochotniczej Straży Pożarnej z Pruszyna
Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Opola
Ochotniczej Straży Pożarnej w Błogoszczy
Panu Adamowi Krasuskiemu
Panu Jerzemu Dmowskiemu
"KLUBOWI OJCA" z Siedlec
Tygodnikowi Siedleckiemu
Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej
Annie i Janowi Jaroszyńskim

Łączna kwota wpłat na rzecz Orszaku Trzech Króli wyniosła 7735 zł.

Dziękujemy patronom medialnym

Echu Katolickiemu
Radio Podlasie
Portalowi Podlasie24

LOGOTYPY NASZYCH SPONSORÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW